Ariette

Ariëtte Kasbergen
Adviseur, interim bestuurder, coach

Mijn lange en brede ervaring op het gebied van bestuur en management in de cultuursector voeg ik samen met mijn professionele coach-achtergrond. Door deze sterke combinatie kan ik vraagstukken in de breedte analyseren en op verschillende terreinen passende interventies voorstellen en uitvoeren.

Zowel in mijn leiderschap als in mijn rol als coach richt ik mij op het zelfsturend en zelf-reflecterend vermogen van mensen. Daarbij heb ik de ervaring dat verandering alleen succesvol doorgevoerd kan worden als deze werkelijk gedragen wordt door alle betrokkenen. Het is cruciaal dat zij de gevraagde verandering zodanig doorgronden dat zij weten hoe zij die in hun eigen positie en werk kunnen vormgeven.

Sinds het begin van mijn loopbaan heb ik uit volle overtuiging gewerkt aan sociaal-maatschappelijke doelstellingen. In het begin richtte zich dat op de emancipatie van vrouwen. Daarna op beeldvorming over en participatie van wat we toen de allochtone gemeenschappen noemden. Via culturele diversiteit is de term nu inclusiviteit. Maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer: een rechtvaardige samenleving waar iedereen vanuit gelijke kansen aan kan meedoen. Dat is waar mijn hart ligt.

Mijn werkwijze is direct, eerlijk en helder; mijn leiderschapsstijl mensgericht en innovatief; mijn aanpak visionair en daadkrachtig. Ik breng mensen in beweging en bereik resultaten altijd in samenwerking met anderen.

Naast mijn interim opdrachten word ik regelmatig gevraagd als adviseur, persoonlijke mentor of coach. Ook benaderen opdrachtgevers mij voor de procesbegeleiding van (management)teams bij visie-, missie- en strategievorming of beleidsontwikkeling. Waar specialistische kennis nodig is, bijvoorbeeld bedrijfseconomische of arbeids-juridische, werk ik samen met experts.

Curriculum Vitae          LinkedIn

Het Derde Bedrijf

Een bedrijf of akte is een hoofdstuk in een toneelstuk. In het eerste bedrijf van mijn werkende leven was ik musicus en speelde ik -naast mijn studie- op professioneel niveau barokaltviool, freelance in verschillende orkesten waaronder Les Arts Florissants in Parijs en het Utrechts Barok Consort. In het tweede bedrijf koos ik na het afronden van mijn studie etnomusicologie voor een loopbaan in het kunstmanagement. Ik werkte als manager, directeur en bestuurder in verschillende kunstorganisaties. Het Derde Bedrijf is mijn eigen bedrijf, waarin ik al mijn ervaring en deskundigheid samenbreng.

Foto’s

De foto’s op deze site maakte ik in 2015 tijdens de Biënnale van Venetië. Het zijn detailopnames van Das Bett, een grote gelegenheidsinstallatie van doeken, zand, stenen en hout in talloze kleuren gespoten, gemaakt door kunstenares Katharine Grossen.