Het Derde Bedrijf is het onafhankelijke adviesbureau van Ariëtte Kasbergen, dat oplossingen biedt voor management- en organisatievraagstukken enerzijds en persoonlijke – en teamontwikkeling anderzijds. 

Ariëtte: “Ik breng de sterke combinatie mee van ervaring op het gebied van bestuur en management in de cultuursector en een professionele coach-achtergrond. Naast interim opdrachten als bestuurder of directeur, treed ik op als adviseur, persoonlijke mentor of coach. Ook benaderen opdrachtgevers mij voor de procesbegeleiding van (management)teams bij visie-, missie- en strategievorming of beleidsontwikkeling.”

Het Derde Bedrijf is actief in de culturele sector, het onderwijs en het sociale domein.