Gespreksleiding

Als neutrale gespreksleider zorg ik ervoor dat grotere groepen mensen op constructieve wijze met elkaar in gesprek gaan en dat elke deelnemer tot zijn of haar recht komt. Dit is handig als je bijvoorbeeld eindelijk alle stakeholders aan tafel hebt en tot een  gezamenlijke conclusie of een gedragen besluit moet zien te komen. Of voor het begeleiden van een rijke brainstorm, expertmeeting of teamdag.

Ik word regelmatig benaderd om een gesprek te faciliteren als voorzitter of moderator. In mijn voorzitterschap ben ik neutraal naar de spelers, maar houd ik ieders ogen wel gericht op de bal. Mijn streven is om de groep in een veilige setting en constructieve sfeer gezamenlijk de doelen van de dag te laten bereiken.