Procesbegeleiding strategie- of beleidsvorming

Het ontwikkelen van een strategische koers, nieuw beleid of een volgende meerjaren-subsidieaanvraag wordt vaak ervaren als een grote opdracht. Het is een proces dat zorgvuldig geregisseerd moet worden, er moeten inhoudelijke keuzes worden gemaakt die vervolgens operationeel vertaald moeten worden. En een eventuele aanvraag dient zowel wervend als volledig in overeenstemming met de procedurele vereisten te worden geschreven. Bij dergelijke zaken ben ik inzetbaar als procesbegeleider, adviseur en/of redacteur.

Afhankelijk van stadium waarin de gedachtenvorming zich bevindt leid ik een directie of (management)team naar het formuleren van het gevraagde plan. Dat kan beginnen bij de ontwikkeling van de missie, visie en kernwaarden. En via bijvoorbeeld een uitgebreide SWOT doorlopen tot het uitwerken van de plannen in businesscases en een begroting of meerjarenraming. Als procesbegeleider zet ik in op ontwikkeling van beleid of een nieuwe koers vanuit en mét draagvlak in de organisatie en bij de stakeholders. Ik maak daarbij gebruik van verschillende werkvormen, methodieken en analysemodellen.