Interim management

Het inhuren van een interim-directeur of -manager gebeurt om verschillende redenen. De meest bekende: je hebt een tijdelijke vervanger nodig omdat de huidige leidinggevende is uitgevallen. De opdracht is dan vooral het borgen van de continuïteit. Het kan ook zijn dat je juist een interim-leidinggevende zoekt die een kanteling forceert. Je organisatie(-onderdeel) staat voor een lastige veranderopdracht die je door een leidinggevende van buiten wil laten doorvoeren, zodat de managers na afloop verder kunnen bouwen aan en met de teams. Een derde mogelijke rol voor de interim-leidinggevende is die van expert-manager. Je organisatie (-onderdeel) kampt met een complex probleem of vraagstuk waardoor je tijdelijk een ervaren en ter zake kundige leidinggevende van buitenaf nodig hebt.

Als ervaren directeur en leidinggevende heb ik het vermogen om organisatievraagstukken te vertalen naar concrete professionaliserings- of inrichtingsoplossingen. Of innovatiewensen naar concrete projectvoorstellen inclusief de realisatie daarvan. Ik neem vanuit visie de leiding. Ik stuur zakelijk, zowel op proces als op te behalen resultaten, zonder daarbij de medewerkers achter het werk uit het oog te verliezenMen ervaart mij als iemand die dingen mogelijk maakt en mensen in beweging brengt. Ik geef medewerkers veel ruimte, maar ik creëer ook de kaders die nodig zijn voor goede samenwerking en monitoring van de voortgang.